+47 934 68 156 post@mfhn.no
management-for-hire-norge-interimledelse
Midlertidig leder for bedrifter med akutt behov

Suppler eksisterende organisasjon med ytterligere lederkompetanse

Management for hire/ interimledelse
Management for hire/ interimledelse handler både om å finne riktig, midlertidig leder for bedrifter med akutt behov, men også om å supplere eksisterende organisasjon med ytterligere lederkompetanse når endringer krever det. I praksis betyr dette å leie inn en erfaren og overkvalifisert leder med dokumenterte resultater. Det kan være flere tilfeller der dette er aktuelt, som f.eks. digitaliseringsbehov, omstrukturering, nedbemanning m.m.
 
Ved å benytte management for hire/ interimledelse slipper du som oppdragsgiver en lang og kostbar rekrutteringsprosess med fare for at behovet for spesialkompetansen ikke lenger er der når f.eks. en omstilling er gjennomført. Kontrakten kan avsluttes på kort varsel eller etter avtalt periode, mens avvikling av en fast ansettelse som ikke lenger er nødvendig, ofte er en tung og vanskelig prosess

Ta kontakt, vi hjelper deg med gode kandidater