+47 934 68 156 post@mfhn.no
management-for-hire-norge-tjenester
management-for-hire-norge-2-tjenester
Våre tjenester

Flere og flere velger midlertidige ledere

I nær dialog med våre kunder leverer vi kvalitetssikrede, erfarne og operative midlertidige ledere, både på topp- og mellomledernivå. Vi setter alltid av god tid til omfattende analyser av kundes behov for å gjøre prosessen med å skaffe optimal ledelse så rask og effektiv som mulig.
 
Når bør du investere i en interimleder?
Er det planlagt fravær som permisjon, videreutdanning eller midlertidig stasjonering i utlandet? Eller har det oppstått en situasjon i din bedrift hvor det er akutt mangel på én eller flere ledere? Utfordringen kan oppstå både ved sykdom, dødsfall, langvarige rekrutteringsprosesser eller dersom en kandidat plutselig trekker seg rett før ansettelse.

management-for-hire-norge-3-tjenester
management-for-hire-norge-tjenester2-5

Kriseledelse

I omstillingssituasjoner er det viktig å ha en ledelse som vet hvilke tiltak som må til og hvordan de skal gjennomføres i praksis. Vi har interimledere som er spesialisert på denne oppgaven og som etablerer gode strategier for å sikre en fremtidig, forsvarlig drift.

management-for-hire-norge-tjenester2-3

Snuoperasjon

Det kan være mange årsaker til sviktende resultater, men uavhengig av årsak må det gjøres tiltak for å sikre et godt resultat. I mange tilfeller kan det medføre upopulære beslutninger og utfordrende drift. I slike situasjoner er spesialiserte midlertidige ledere et alternativ som absolutt bør vurderes.

Strategisk endring

Endringer er ofte helt nødvendig. Spesielt i dagens situasjon hvor omstillinger har blitt en del av hverdagen. Å gjøre strategiske endringer krever både ekstern og intern fokus, med gode prosesser. Våre interimledere har god erfaring med denne type utfordringer og setter seg fort inn i oppgavene.

management-for-hire-norge-tjenester2-2

Nysatsing

Å satse på nye produkter, tjenester eller å gå inn i nye markeder krever en høy kompetanse for å lykkes. Det kan da være en god investering å benytte en interimleder som har god kunnskap og erfaring på dette feltet. Våre interimledere kan vise til gode resultater gjennom flere års erfaring i næringslivet.

management-for-hire-norge-tjenester2-4

Prosjektledelse

Kravet til modernisering øker i takt med forventningene i markedet. For å møte disse utfordringene kreves gode styringsverktøy og prosjektledere med høy kompetanse. Prosjektledere er en viktig del av verdiskaping og er sentrale i alle typer selskaper.

management-for-hire-norge-tjenester2-1

Ekspertise

Ekspertise krever lang erfaring. Våre midlertidige ledere har ekspertise på en rekke felt. Vi finner den lederen som har ekspertise på de oppgavene du trenger å løse på kort tid.

Ta kontakt, vi hjelper deg med gode kandidater